Köpvillkor

Tillämpning och Konsumentskydd
De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Chargehome Technology Scandinavia AB organisationsnummer 559294-6650, nedan kallat ”Chargehome”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt vår Integritetspolicy enligt GDPR.

Priser och Avgifter
De priser som anges på www.chargehome.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priser på laddbox, batterier eller solceller, tillbehör och installation redovisas efter "Grön Teknik Stöd" enligt följande regler från Skatteverket. De kräver att du som kund följer de föreskrifter som gäller och att din ansökan blir godkänd. Chargehome förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktion, om begäran från Skatteverket avslås.

Upprättande av avtal om köp
Chargehome's varor och tjänster beställs på www.chargehome.se Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Chargehome via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa villkor. Chargehome ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år).  

Leverans
Chargehome använder följande fraktalternativ:

1. För laddbox med installation skickas laddbox och tillbehör ut till dig som kund med DHL innan elektrikern anländer. Det är viktigt att du hämtar ut ditt paket så alla produkter finns på plats när elektrikern kommer hem till dig för att utföra installationen. 

2. För hemmabatteriet erbjuder vi leverans mot en fast kostnad  på 2 000 kr.

2. Vid vanligt e-handelsköp levereras produkten med DHL till antingen DHL Service Point eller direkt hem till dig om du väljer hemleverans som alternativ. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms med information om försändelse till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Om inget mobiltelefonnummer angivits skickas ett meddelande med e-post. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas. Avisering vid hemleverans sker per telefon. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port ell.er tomtgräns. Normal leveranstid är 3-4 arbetsdagar från det att Chargehome har bekräftat din beställning via e-post. Om produkten ingår i beställningsortimentet är leveranstiden maximalt 14 dagar. Om en försändelse mot förmodan blir försenad kommer du kontaktas av kundtjänst.  

Outlösta Paket/Försändelser
Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Chargehome. Om detta sker debiteras du en avgift på 499 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Chargehomes administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätt
Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Chargehome har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick. 

Reklamation
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Chargehome eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Chargehome har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Chargehome ska göras inom skälig tid.  Vid reklamation, kontakta kundtjänst. Chargehome har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Installationstjänster och elarbete tillhandahålls av våra egna elektriker eller våra installationspartners. Vi följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Alla reklamation skall göras direkt till Chargehome som kommer ombersörja reklamationen.

Retur
Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom trettio (30) dagar från det att Chargehome tagit emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant alternativt erbjuds en värdecheck på Chargehome.se

För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Chargehome rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

För information eller hjälp vid retur, kontakta Chargehome's kundtjänst.

Retur av kampanjvaror
Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.

Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.chargehome.se och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Transportskador
Chargehome ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Chargehome rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Chargehome's kundtjänst.

Betalning
Chargehome erbjuder olika betalningsalternativ, Kortbetalning, Fakturabetalning och delbetalning. Samtliga betalningar sker krypterat via Chargehome's PCI-certifierade samarbetspartners. Önskar du betala på faktura och bli fakturerad kontakta kundtjänst. 

Kortbetalning
Kortbetalning kan ske med Visa, MasterCard eller annat betalningskort som anges som alternativ vid betalningstillfället. Kortnummer, kortets giltighetstid, CVC-kod samt för vissa kort även 3D Secure-koden ska anges. I dagsläget är det tyvärr inte möjligt att betala med kort utställda av utländsk bank. Vid kortbetalning använder Chargehome kryptering för att säkerställa tryggheten i samband med kortköp.

Faktura
Faktura skickas via e-post. Betalning mot Faktura ska ske inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid betalning mot Faktura krävs att du är folkbokförd på den adress som angivits i din beställning. Varorna levereras fraktfritt. Detta betalningsalternativ kan inte väljas för varor med hemleverans.

Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför Chargehome's skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Chargehome förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. 

Personuppgifter
Chargehome ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Integritetspolicy.  

Produktinformation
Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus förbehåller sig Chargehome att korrigera detta i efterhand. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Chargehome inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Omdömen
Genom att lämna omdömen kring produkter på Chargehome.se ger du också Chargehome rätten att publicera dem på Chargehome.se samt i andra kanaler och medier. Chargehome förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Övrigt
Vi följer rekommendationer från allmänna reklamationnämndens och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Chargehome's kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.chargehome.se

Contact Boka rådgivning

Vad letar du efter?

Kundkorg