Pixii industribatterier för batterilagring och stödtjänster (FCR & FFR)

Pixii industribatterier för batterilagring och stödtjänster (FCR & FFR)I en värld där hållbarhet och kostnadseffektivitet blir allt viktigare, presenterar norska Pixii en batterilösning som transformerar energianvändningen för företag, jordbruk och bostadsrättsföreningar. Med Pixii industribatterier står vi inför en ny era av energiförvaltning som är både smart och grön som möjliggör batterilagring från 50 kWh till 600 kWh i varje batterisystem.

Pixii batteri industrbatteri

 

Stödtjänster mot Svenska Kraftnät

 

Pixii batterier i frontlinjen för att erbjuda innovativa lösningar för energibalansering och balanseringtjänster. Genom avancerad teknik för energilagring möter Pixii de strikta kraven från Svenska Kraftnät för att stabilisera nätet genom både Frequency Containment Reserve (FCR) och Fast Frequency Reserve (FFR).

Pixii batterier är inte bara energilagringsenheter; de är smarta system som aktivt bidrar till att hålla elnätets frekvens inom säkra gränser. Med FCR kan Pixii batterier omedelbart reagera på frekvensavvikelser genom att tillföra eller dra ifrån kraft från elnätet, vilket är avgörande för att upprätthålla stabiliteten i elsystemet. Denna snabba responsförmåga är särskilt värdefull under oväntade driftstörningar eller stora fluktuationer i energiproduktionen.

Ännu mer kritiskt är Pixii batteriers kapacitet att leverera FFR, vilket är snabbintervention för att återställa frekvensen när omedelbara åtgärder behövs. Detta innebär att Pixii batterier kan avlasta nätet genom att snabbt och effektivt balansera energitillförseln, minska risken för större avbrott och underlätta integrationen av förnybara energikällor.

Pixii batterilagring för frekvensmarknad och stödtjänster för Svenska Kraftnät

 

 

Pixiibatteri till företag

 

För företag erbjuder Pixii industribatterier en robust och pålitlig energilagringslösning som kan minska energikostnader och öka driftsäkerheten. Genom att lagra billig energi under lågpristimmar och använda den under dyra toppbelastningsperioder, kan företag optimera sina energikostnader och även dra nytta av potentiella inkomster från energimarknadstjänster.

Pixii batteri frekvensmarknad FCR och FFRPixiibatteri till jordbruk


Inom jordbruket möjliggör Pixii industribatterier en revolutionerande förändring i hur energi förvaltas. Jordbrukssektorn, som ofta är utsatt för volatila energipriser och begränsad tillgång till pålitliga energikällor, kan nu använda solenergi lagrad under dagen för att driva tunga maskiner och stödja kritiska processer under kvällen eller molniga dagar, vilket förbättrar både produktivitet och miljömässig hållbarhet.

Pixiibatteri till bostadsrättsföreningar

 

För bostadsrättsföreningar erbjuder Pixii industribatterier en unik möjlighet att kollektivt sänka energikostnaderna och öka energioberoendet. Genom att installera dessa system kan föreningar inte bara lagra överskottsenergi från gemensamma solpaneler utan också säkerställa en mer stabil och tillförlitlig energiförsörjning, vilket gör dem mindre beroende av externa elnät och sårbara för strömavbrott.

Pixii industribatterier är mer än bara energilagring; de är en strategisk investering i framtiden. Med avancerad teknologi och anpassningsbar kapacitet är de designade för att möta specifika behov och bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv drift.


Installation av Pixiibatterier

Chargehome är din auktoriserade partner och återförsäljare av Pixii i Norge, specialiserade på både småskalig och storskalig batterilagring. Vårt team av elkonsulter, projektledare och erfarna elektriker har djupgående kunskap och mångårig erfarenhet inom batteriinstallation, vilket garanterar toppklassiga lösningar för varje unikt behov.

Vi förstår komplexiteten i modern energiförvaltning och är här för att hjälpa företag, jordbruk och bostadsrättsföreningar att navigera i den gröna omställningen. Med Chargehome får du inte bara tillgång till högkvalitativa Pixii batterisystem, utan även helhetslösningar som kombinerar avancerade solceller med effektiv batterilagring och smart frekvensbalansering.

Våra helhetslösningar stödjer också publika elbilsladdstationer, vilket gör det enklare för din verksamhet eller förening att ta ett stort steg mot hållbarhet och kostnadseffektivitet. Välj Chargehome för en integration av solenergi och batterilagring som förstärker din energiresiliens och minskar miljöpåverkan."

Contact Boka rådgivning

Vad letar du efter?

Kundkorg