Svenska aggregatorer upphandlade för FFR för 2024

Svenska aggregatorer upphandlade för FFR för 2024

Svenska Kraftnät har nyligen slutfört upphandlingen av snabb frekvensreserv (FFR) för 2024, ett kritiskt steg för att garantera stabiliteten i det svenska kraftsystemet vid situationer med låg rotationsenergi. FFR, som är avsett att agera som en säkerhetsåtgärd, kommer att implementeras från den 29 april 2024 och sträcker sig över en 12-månadersperiod.

Under den nya avtalsperioden kommer totalt ca 205 MW kapacitet att tas i anspråk, vilket är en ökning jämfört med föregående år då ca 150 MW av FFR kapacitet upphandlades. Denna kapacitet kommer främst från batterier och energilager, vilket understryker teknikens växande roll i att stödja energisystemets flexibilitet och pålitlighet.

För att kvalificera sig som leverantör av FFR, krävs det att leverantörerna genomgår en noggrann förkvalificering där de måste visa att de uppfyller strikta tekniska krav. Denna förkvalificering, som nu är slutförd för aktuell period, är giltig i fem år och ger leverantörerna möjlighet att delta i framtida upphandlingar.

Bland de godkända leverantörerna för årets FFR-upphandling finns några av Sveriges ledande energiföretag:

 • Axpo Sverige AB
 • BatteryLoop Technologies AB
 • Checkwatt AB
 • Deepgrd AB
 • Entelios AB
 • Fever Energy AB
 • Flower Infrastructure Technologies AB
 • Fortum Sverige AB
 • Grid Stability Götene AB
 • Jämtkraft AB
 • Kraftbalans AB
 • Modity Energy Trading AB
 • Ntricity AB
 • Qurrent AB
 • Recap Power AB
 • Stockholm Exergi AB
 • Uniper Global Commodities AB
 • Vattenfall AB


Dessa företag representerar en bred kompetens inom energilagring och stabiliseringstekniker, vilket bidrar till ett mer resilient och effektivt energisystem.

Genom denna upphandling stärker Svenska Kraftnät ytterligare sitt engagemang för att säkra en stabil energiförsörjning och främja användningen av moderna teknologier för att möta framtida energiutmaningar.

Källa: https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/balansansvar/2024/ffr-ar-upphandlad-for-2024/

Contact Boka rådgivning

Vad letar du efter?

Kundkorg