Chargehome lanserar hemmabatteri från Sonnen för privata hem

Chargehome lanserar hemmabatteri från Sonnen för privata hem
Sonnen batteri för solceller

Chargehome lanserar hemmabatterier för privata hushåll för lagring av solenergi och möjlighet att effektbalansera elnätet. Den första produkten som erbjuds är Sonnen Batteri 10 Performance 11 kWh och 22 kWh. De kan enkelt skalas upp till 55 kWh för privata hushåll. Hemmabatteriet erbjuds tillsammans med Sonnens intelligenta nödkraftssytem Sonnen Protect 8000 som är en reserkraftslösning för ödrifts vid strömavbrott. 


 

Hur fungerar ett hemmabatteri?

Fördelarna med Sonnens hemmabatterier inkluderar minskade elkostnader genom att maximera egenanvändningen av solenergi, samt möjligheten att vara mer oberoende från det allmänna elnätet. Batterierna kan även fungera som en backup-strömkälla om det skulle uppstå strömavbrott. Sonnens system är vanligtvis integrerade med smarta teknologier som gör det möjligt för användarna att övervaka och styra energiflödet via en app eller ett webbgränssnitt.
Sonnens batterilösningar är utformade för att vara hållbara och långlivade, och de strävar efter att främja användningen av förnybar energi och minska koldioxidavtrycket. Genom att investera i Sonnens hemmabatterier kan användare bidra till en mer hållbar energiframtid samtidigt som de drar nytta av besparingar och pålitlig kraftförsörjning.

Sonnen Hemmabatteri

Högsta kvalité och brandsäkerhet

Sonnens batterier genomgår rigorösa säkerhetstester och certifieringar för att säkerställa att de uppfyller och överträffar branschstandarder. Genom att använda avancerad batteriteknik och material med högsta kvalitet minimerar Sonnen risken för överhettning, kortslutning och andra potentiellt farliga situationer. Övervakningssystem och skyddsfunktioner är integrerade för att garantera säker drift under alla förhållanden. Sonnens batterilösningar är utrustade med system för fjärrövervakning och diagnostik. Detta gör det möjligt för både användare och teknisk support att övervaka prestanda i realtid och vidta åtgärder vid behov. Det bidrar till att minimera eventuella avbrott och optimera användarupplevelsen.


Balansera nätet och tjäna pengar

Som ägare till ett Sonnenbatteri öppnas nya dörrar för att göra ditt hem till en aktiv deltagare i Sveriges energiinfrastruktur. Genom att ansluta ditt batteri till en virtuell kraftverksplattform kan du inte bara dra nytta av din egna energilagring utan också spela en betydande roll i att balansera det svenska elnätet. Under perioder av hög efterfrågan kan batteriet frigöra lagrad energi och bidra till att undvika överbelastning, vilket i sin tur stabiliserar elpriserna och säkerställer tillgången till ström för hushåll och industrier.  Genom att sälja den överskottskapacitet som ditt batteri kan erbjuda till elmarknaden kan du faktiskt tjäna pengar på din energilagring. Din batterikapacitet blir en tillgång som kompenseras av energiföretag för att hjälpa till att balansera och förbättra energitillgången.

Sonnen hemmabatteri

 Rådgivning och installation

Chargehome är certifierad partner till Sonnen i Sverige. Vi erbjuder dig teknisk rådgivning  och installationer av Sonnenbatterier i hela Sverige. Är du nyfiken på på ett hemmabatteri för dina solceller eller helt enkelt vill börja att med att hemmabatteri inför din investering i solceller kan du boka in en kostnadsfri rådgivning med våra experter.

Chargehome batterirådgivning

Contact Boka rådgivning

Vad letar du efter?

Kundkorg