Krävs det solceller för att installera ett hemmabatteri?

Krävs det solceller för att installera ett hemmabatteri?

För att erhålla 50 % Grön Teknik stöd med maximalt 50 000 kr / person krävs att du har en solcellsanläggning eller att du i samband med installation av batteri även installerar solceller som är anslutna till elnätet.

Genom att investera i solceller kan du producera din egen el, som du antingen kan använda för ditt eget behov eller sälja tillbaka till din elleverantör. Utan ett batterisystem blir det svårt att dra full nytta av den genererade elen från solcellerna, vilket innebär att du inte har möjlighet att lagra överskottet för att jämna ut effekttopparna. 
Vi föreslår våra kunder att överväga installation av batterilagring i samband med solcellssystem för att uppnå optimal effektivitet med den självproducerade förnybara energin och för att dra nytta av den egna kapaciteten för energilagring. 


Sonnen-hemmabatteri-Homevolt-Tibber.jpg__PID:cb2dd52b-3cac-4b56-8911-8b78131ec97bGrön Teknik stöd för batterier

Den 30 november kom ett förtydligande och ställningstagande från Skatteverket gällande Grön Teknik stöd för installation av batterier. För att erhålla 50 % Grön Teknik ska batteriet ska vara kopplat till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. Det betyder att ifall du redan har en installerad solanläggning kan du erhålla 50 % Grön Teknik stöd vilket är maximalt 50 000 kr per person. 


Har du inte solceller?

Om du inte redan har solceller installerade men vill dra nytta av Grön Teknik för batterilagring, kan du samtidigt installera batterier i samband med din solcellsinstallation och därigenom erhålla 50 % stöd för Grön Teknik till din batterianläggning. Vi erbjuder solcellsinstallationer över hela Sverige i samarbete med våra partners vid installationen av hemmabatterier. Du kan läsa mer om det nya ställningstagande från Skatterverket här. 

För att dra nytta av fördelarna med ett Sonnen batteri behöver du inte redan ha installerat solceller. Batteriet kan enkelt laddas direkt från elnätet och du kan även planera laddningen för att dra nytta av de lägsta elpriserna. Många kunder väljer att börja med att installera en laddbox och ett batteri som en förberedelse inför framtida solcellsanläggningar på sina hem. Med hjälp av ditt hemmabatteri kan du ladda det med billigare el under natten och sedan ha tillgänglig energi när elpriserna är högre under morgonen och dagen.


Hur kan du styra ditt Sonnenbatteri?

Sonnen ger dig full kontroll över ditt Sonnenbatteri med en rad anpassningsmöjligheter. Genom enkla schemaläggningar kan du bestämma när batteriet ska laddas upp och anpassa laddningen efter de mest kostnadseffektiva elpriserna. Du har även möjlighet att ställa in hur mycket energi (i watt) batteriet ska ladda upp under dina schemaläggningar. Genom att hantera batteriets laddningscykler kan du optimera din elförbrukning, vilket hjälper dig att hålla dina elkostnader så låga som möjligt.Viktigt att notera är att batteriet bör laddas upp till 100 % minst en gång per månad för att bibehålla dess maximala prestanda. Om ditt Sonnenbatteri inte når 100 % laddning under en månad, kommer detta att ske automatiskt.
Prioritera din investering

Med de nya reglerna från Skatteverket för Grön Teknik från 2023-11-30 rekommenderar vi att installera solceller i samband med ditt batteri

Många väljer att först investera i solceller, vilket utgör en betydande ekonomisk satsning. Genom Grön Teknik-stödet kan du dra nytta av upp till 20 % skattereduktion på din investering. Å andra sidan erbjuder Grön Teknik-stödet en ännu förmånligare 50 % skattereduktion för din investering i batterilagring och laddbox.

Vi rekommenderar att du prioriterar dina investeringar för grön energiomställning enligt följande:

  1. Investera i en laddbox med 50 % Grön Teknik. 

  2. Utför en investering i ett Sonnen Hemmabatteri med en kapacitet på 11 kWh, med förmånliga 50 % stöd från Grön Teknik i samband med en solcellsanläggning. Vi erbjuder förmånliga paketlösningar med 10 st solpaneler till ditt hemmabatteri. 

  3. Utöka din batterikapacitet. Eftersom Sonnenbatteriet är skalbart, ger det dig möjlighet att gradvis utöka lagringskapaciteten till antingen 22 kWh eller upp till imponerande 55 kWh. 
Rådgivning och installation

Chargehome är en auktoriserad partner till Sonnen i Sverige och erbjuder fullskalig teknisk rådgivning samt installation av Sonnenbatterier över hela landet. Oavsett om du är nyfiken på att integrera ett hemmabatteri med dina solceller eller helt enkelt vill utforska möjligheterna med ett hemmabatteri inför din investering i solceller, så kan du enkelt boka en kostnadsfri rådgivningssession med våra erfarna experter.

Chargehome batterirådgivning

Contact Boka rådgivning

Vad letar du efter?

Kundkorg